Ryper og rein, elg og hjort

Når høsten kommer kan Rondane og Kvamsfjellet by på et variert jakt terreng. Her kan du jakte ryper eller rein i nasjonalparken og skogsfugl i skogkledde lier.

Det er to områder det jaktes på:

I Vulufjell er det tillatt med hund og småviltjakt fra 21 august og frem til jul. 

I Kvamsfjellet er det ikke tillatt med hund. Småviltjakt fra den 15.09 til den 24.09 og fra den 15.10 – 23.12.

Jaktkort kjøpes i dagligvareforretninger på fjellet. (Husk lisens)

© Copyright 2024 Rondaplassen - All Rights Reserved